Skip to content Skip to footer
FRÅN TOP-down-tänk, till

Feedbackloop

Vi har sett det många gånger. Worskhops arrangeras, behov identifieras, förändringsplaner sjösätts. Men när det väl är dags för personalen att arbeta med de nya rutinerna och arbetssätten, så faller det platt. Vi vill hjälpa er undvika en sådan utkomst, med något så enkelt som att lyssna. Men inte på en, utan på alla.

Feedbackloopen i tre steg

Lyssna

Med ett skräddarsytt frågeschema efter just era behov ger vi oss ut, digitalt eller fysiskt, för att lyssna in era medarbetare och chefer. Genom opartiska djupintervjuer fångar vi upp det som går osagt i den vardagliga kommunikationen.

När all data är insamlad genomför vi en kvalitativ dataanalys av transkriberade samtal för att sammanställa ert resultatet på en övergripande nivå. Analysen är framförallt av kvalitativ karaktär, och vi ämnar att förstå er organisations behov på ett mer djupgående vis än vad graderingar och siffror vanligtvis får berätta.

Resultatet av vår analys presenteras i en omfattande rapport till beslutsfattare och chefer. Utifrån vår analys tar vi fram råd, upplevelser och konkreta förslag för er att agera på omgående. Att lyfta in medarbetares perspektiv är ett effektivt sätt att lyckas med förändringsarbeten här och nu, men också att skapa rutiner som håller i över tid. 

Vi gör det enkelt att förstå, och ännu enklare att agera på informationen som framkommer

Vi gör det enkelt att förstå, och ännu enklare att agera på informationen som framkommer

Vid ett första möte lyssnar vi in er för att förstå ert nuläge, men framförallt var ni är på väg och varför. Alla organisationer är unika och det är viktigt att vi på riktigt förstår era behov innan vi sätter igång.

Utifrån vad som blir sagt på uppstartsmötet skapar vi ett unikt frågeschema som lägger grunden för de semistrukturerade intervjuer som sker i nästa steg.

Det har blivit dags att höra vad ni har att säga! Medarbetare bokar själva in sig på tider som passar dem via vår onlineportal. Samtalen är anonyma och syftar till att skapa känslor av inkludering och möjliggöra transparens.

När all data är insamlad är det dags för analys och rapport. Genom kvalitativ dataanalys av insamlat material hittar vi unika perspektiv hämtat direkt från organisationens medarbetare, men även vår egna syn på nuläget och förslag på vägen framåt

Tiden är kommen för att presentera vad vi kommit fram till. Rapporten presenteras till de chefer och beslutsfattare som är involverade i förändringsarbetet. Men vårt samarbete behöver inte sluta här.

En långsiktig investering med hög avkastning.

Vår stöttning i förändringsprocessen tar inte slut med feedbackloopen. Med feedbackloopen som grund erbjuder vi förändringssamtal på månadsbasis. Vi finns då tillgängliga för samtal som medarbetare själva bokar in sig på. Ett enkelt vis för er att få era medarbetare att känna sig sedda och hörda. Varje månad sammanställer vi de viktigaste insikterna på övergripande nivå för er att arbeta vidare med.

Vi hjälper er att fatta beslut med medarbetarnas perspektiv för ögonen

Listenstrand © 2024 Personuppgiftspolicy

Hemsida av Agenci – Webbyrå Eskilstuna

Kostnadsfri genomgång

Fyll i uppgifterna nedan, så återkommer jag med vidare information.

    Kostnadsfri genomgång!

    Fyll i uppgifterna nedan, så återkommer jag med vidare information.